مشاهده کانال
💫💙 رفاقت تاشهادت 💫💙
(:(،،ما سینہ زدیم بی صدا باریدند از آنچہ دم زدیم آنها دیدند ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شـهــدا را چیدند،،):) آیدی مدیر🌱 @shohda98 🌹🙂برنامه های ما🙂🌹 🌹✅حدیث روزانه🌹✅ 🌹✅حکم شرعی🌹✅ 🌹✅معرفی شهید🌹✅ 1.زندگی نامه 2.وصیتنامه 🌹✅داستان آموزنده🌹