مشاهده صفحه
شمس تی وی
اینجا همه دور شمس میگردیم. اینجا رسانه حرم حضرت رضاست. با دنبال کردنش زائر حرم شوید و با معرفی کردنش به دیگران، خادم رسانهای امام شوید