عضویت در کانال
همراهان سلامتی
من اینجام تا بهت کمک کنم مشکلات بدنت را پیدا کنی واز ریشه حلش کنی به وسیله مزاج شناسی وزبانشناسی 👅 لینک کانال 👇👇👇 https://rubika.ir/joinc/CAGIFCDB0SHMXDDKTBJHSZZXGPOIZAIN ارتباط با ما 👇👇👇 @chitsaz_m لینک گروه پرسش وپاسخ 👇👇👇 https://rubika.ir/joing/DFCJJAGB0MDUZDSQDMGIWFKLXWAXDQWR