مشاهده کانال پیام‌رسان
صدای انقلاب
‍ امام خمینی(رحمة اللّه علیه): 💠انقلاب، رهینِ کوشش‌های این طبقه‌ی محروم است 💠یک موی مستضعفین بر تمام کاخ نشین ها و آنان که هیچ فعالیتی در انقلاب نداشتند ترجیح دارد. ارتباط با ادمین @Janfda_Iran لینک دعوت 👇👇👇