مشاهده صفحه روبینو
🖤دنیای غمگین🥀
❗لطفا با اهنگ غمگین😔وارد شوید.❗ آخرشب‌کہ‌میشد🌙✨⁰⁰•⁰⁰ گوشیومیگرفتم‌تودستم‌میخوابیدم‌😴 کہ‌باویبرش‌بیداربشم‌کہ‌یهو‌دیرجوابشو‌ندم!-🖤͜͡👑 احمق بودم:)🥀