مشاهده کانال
★♡ڪݪیپ ؤ بیؤ♡★
مـنـ خسـتم از خـ ودمـ🗑🔌 عـزتـ ـو🕯🔦 عـز همـ ح🔬🛁 عـز زنــدگیـ🗝🌡 ᏯᏝᏨ ᎿᎾ ᏨᎻᎯᏁᎬᏝ •[⚰💔]• ᏢᏒᎾᎰ •[🖤🥀]• ᎿᎲᎿ •[🌑🌿]• ᏉᎨᎠᎬᎾ •[🍿📽]• SƬᗩᖇƬ 98,6,28 لف ندح مث بغضت خفه اش ڪن•🔇• ..!⃟🖤❳