مشاهده کانال
خریدفروش اکانت کلش🤛
این کلن خرید فروشی است. کلن و اکانت است _ کلش افکلنز _ کلش رویال و کلش های ایرانی. لینک خرید فروش فری فایر @FreeFire_1400_2021 پیوی مدیر : @Jahanam_2021