مشاهده کانال
به نشر( انتشارات آستان قدس رضوی)
🔹اخبار و تازه‌های نشر 🔹مسابقات کتابخوانی 🔹پیشنهاد مطالعه بهترین کتاب‌ها 📚دارای بیش از ۳۵مرکز فروش کتاب درکشور 🔽 پیامگیر تلگرام @behnashr_pr اینستاگرام https://b2n.ir/376655 📲۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ 📩۳۰۰۰۳۲۰۹ سایت خرید اینترنتی آثار 🌐 www.behnashr.com پیگیری سفارشات. ☎️۰۵۱۳۸۵۱۶۷۷۱