مشاهده کانال پیام‌رسان
آموزش زبان ترکی || zaban turki
🛎کدشامد: 1-1-789367-64-0-1 حرف ناشناس_ارتباط شما با ما👇 https://gkite.ir/es/7929694 📌ترکی»»» ایران را آموزش میدیم استانبولی آموزش نمیدیم