مشاهده کانال پیام‌رسان
شهرداری یزد
شبکه اطلاع رسانی "شهرداری یزد" یک کانال رسمی برای اطلاع رسانی آخرین رویدادهای شهر یزد است