مشاهده صفحه روبینو
علی اصغر یزدان بخش
www.ali-yazdanbakhsh.ir دکترای فلسفه، استاد دانشگاه های فردوسی، سجاد، علوم پزشکی وارستگان، بینالود، خردگرایان، سلمان