مشاهده کانال پیام‌رسان
گروه نرم‌افزاری ویسمن
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌افزاری در خصوص مباحث مربوط به حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، مدیریت دستگاه‌های تردد، مدیریت ترددهای دانش‌آموزان مدارس و سالن‌های مطالعه، مدیریت اطلاعات تردد باشگاه‌های ورزشی، مؤدیان مالیاتی و ... .