مشاهده کانال پیام‌رسان
🫂 گروه بین‌المللی ولی‌زاده🫂
اِحیایِ روان،اِحیایِ زندگی پشتیبانی : @valizade_international_groupp