مشاهده کانال
•{تهذیب نفس}•
هرکس #تهذیب_نفس کرد بدون شک رستگار شد این کانال وقف امام زمان است