مشاهده صفحه روبینو
مرکزطب تلفیقی و سنتی طبیب آزما
دکتر محمد حسن آزما پژوهشگر،نویسنده،مدرس و پزشک درمانگر طب تلفیقی و سنتی https://zil.ink/tabibazma ⛳ تهران. قصرالدشت ☎️۰۹۳۰۵۲۶۴۰۴۹/ ۳۱&۰۲۱۶۶۸۴۸۰۳۰