مشاهده کانال
سید مهدی امیری
🔸کانال شخصی سید مهدی امیری مدرس و فعال رسانه و فضای مجازی ⚔️سرباز دوره آموزشی 🛡️ خدایا شکر مولایم علی شد... ©️ نقل مطالب از دیگران به هیچ وجه به منزله تایید یا اطلاع از تمام افکار و وابستگیهای احتمالی اشخاص نیست.