مشاهده کانال پیام‌رسان
جنگ نرم و تحلیل سیاسی
چیزی که #قدرتمندترین آدم تاریخ ،امیرالمومنین را آنگونه مظلوم کرد،نبودن #تحلیل_سیاسی در مردم بود و الا همه مردم که بی دین نبودند #تحلیل_سیاسی نداشتند جهت تبادل👈 Shmim_yar@