مشاهده کانال
شیمی دهم (جشانی)
👈فیلم کلاس‌های شیمی دهم استاد احمدرضا جشانی‌پور 👈طراح سوالات دهم، یازدهم و دوازدهم قلمچی 👈ویراستار آزمون‌های گاج 👈دبیر رسمی آموزش و پرورش و مدارس تیزهوشان ارتباط با مدرس: https://rubika.ir/jashanishimi