مشاهده کانال
شتاب
برنامه تلویزیونی شتاب، برنامه‌ایست برای حمایت از کسب و کارهای نو و دانش بنیان ایرانی برنامه ی شتاب؛ توسعه کسب و کار ایرانی shetabshow.ir