مشاهده صفحه روبینو
کوهنوردی شهید طهرانی مقدم
بسم الله ... شروع گروه عید فطر سال ۱۳۹۸ کوهنوردی خانوادگی👨‍👩‍👦‍👦 شهر شیراز کانال در ایتا و روبیکا https://rubika.ir/Kohnavardi_Shahid_Tehrani1398