مشاهده صفحه روبینو
شرکت سفید بافت خراسان اولین و بزرگترین تولید کننده ژئوتکستایل در کشور با بیش از 30 سال سابقه در امر تولید.