مشاهده صفحه روبینو
محمد صالح جوکار
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی