مشاهده کانال پیام‌رسان
گنج پنهان .فوائدصلوات امام زمان معروف به صلوات ضرّاب اصفهانی
✅ کانال گنج پنهان ✅ صلواتی که کلید صدقفل بسته است وبیش ازصدفضیلت وفایده دارد ✅وگنجی است که در همه ی خانه هاموجود است ولی اکثر مردم از برکات آن بی خبرند. خادمین @khadem256 موسسه حضرت صاحب الامرارواحنافداه 09101477092 www.salavat256.ir