مشاهده کانال
گنج پنهان.فوائد صلوات امام زمان معروف به صلوات ضرّاب اصفهانی
برکات صلوات امام زمان(ارواحنافداه). صلواتی که کلید صد قفل بسته است و بیش ازصد فضیلت وفایده دارد وگنجی است که در همه ی خانه ها موجود است ولی اکثر مردم از برکات آن بی خبرند. آیدی کانال @salavat256 ارتباط باخادمین @khadem256 موسسه حضرت صاحب الامر ارواحنافداه مرکز پخش 09101477092 0910 156 7799