مشاهده کانال پیام‌رسان
سلام لردگان
🔴 اخبار روز شهرستان های (لردگان ، خانمیرزا ، فلارد) 🔹 اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، ورزشی و .... . . 👤 ارتباط با مدیر @m_javad_h_s . . سایت اصلی " سلام لردگان " Salamlordegan.ir