مشاهده کانال پیام‌رسان
مسابقه بزرگ کتابخوانی سفر شهادت
با درسگفتار استاد عادل پیغامی 🚩 اگر در میدان جنگ تنها ابن زیاد و یزید و عمر ابن سعد بودند. آیا امام حسین (ع) به آن شکل دردناک به شهادت می رسید؟ ارتباط با ادمین : @khksrpr