مشاهده کانال پیام‌رسان
کانال ســفــر بــه فــضــا
سلام ما در این کانال محتوای نجومی میگزاریم و امید وارم شما از این محتوا چیزای مفیدی یاد بگیرید.🥇 ارتباط با مالک: @alifarshad گروه علمی:https://rubika.ir/joing/FIBHJBGI0SZKKXYHBUOVYHFQVWSRYTZN #NASA گردهمایی نجومی ها: @NASA_Ni