مشاهده کانال پیام‌رسان
خیریه رشد
💚 مدرسه‌سازی و فراهم‌کردن فضای آموزشی 💚 حمایت از تحصیل دانش‌آموزان 💚 اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مناطق محروم 💚 آموزش از راه دور در مناطق محروم ارتباط با ما : @Roshdcharity_2934