مشاهده صفحه روبینو
رضا صنعتی || RezaSanati
مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند . با همین آدرس @RezaSanati_IR در اینستا، تلگرام، آپارات و ایتا