مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
رسانه قیامدشت نیوز
تنها رسانه دارای مجوز رسمی در شهر قیامدشت و بخش خاوران ایتا 👇 Eitaa.com/qiamdashtnews سروش 👇 Splus.ir/qiamdashtnews وبسایت 👇 Qiamdashtnews.ir ارتباط با ما 👇 @qiamdashtnews1