مشاهده صفحه روبینو
پورسینای حکیم
آزمایشگاه وکلینیک تخصصی وفوق تخصصی گوارش وکبد وداخلی پورسینای حکیم(سرطان،جراحی،فیزیوتراپی،تغذیه،کبدچرب،دیابت،سلیاک،انکولوژی،گوارش،مرکزتحقیقات،اصفهان)