مشاهده کانال پیام‌رسان
مجموعه مدارس تمام هوشمند پیشگامان
مجموعه مدارس تمام هوشمند پسرانه پیشگامان (مدرسه بدون کیف) 🏫شعبه۱:قائمشهرخیابان ساری پشت عمارت شهرداری آزادی 70 🏫شعبه۲:انتهای خیابان سیدنظام الدین 🏫شعبه ۳: خیابان ساری یاس ۶۶ 🚨 تلفن مشاوره و ثبت نام👇👇 📞 01142089999 www.instagram.com/pishgamaneghaemshahr