مشاهده کانال پیام‌رسان
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
🔵ارسال سوالات از طریق "اپلیکیشن پاسخگو " app.pasokhgoo.ir 🔴ارسال سوالات از طریق "وب پاسخگو" my.pasokhgoo.ir ارتباط با مدیر @pasokhgoo8