مشاهده کانال پیام‌رسان
اولوا العلم
📚 کانال رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران پشتیبان کانال: ✉️ @Sarbazesh 💎 کانال رسمی اطلاع رسانی: 🔘 @QuranEtratSchool ☑️ www.QuranEtratSchool.ir