مشاهده کانال پیام‌رسان
دفتر مطالعات اسلامی مرکز ملی فضای مجازی
کانال رسمی «دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی» بررسی آخرین تحولات علمی پژوهشی «اسلام و فضای مجازی» در راستای تقویت سیاست‌گذاری مبتنی بر دین ◀ارتباط @admin_majaziii 🔻سایت رسمی https://islamic.majazi.ir/