مشاهده کانال پیام‌رسان
پایگاه خبری شهرداری نصیرشهر
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای رسالت اطلاع رسانی خود اخبار و عملکرد اقدامات را در این کانال و همچنین پورتال اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.nasirshahr.ir منتشر می کند . شماره تماس ادمین ۰۹۳۳۳۹۴۵۸۲۶ #شهرداری_نصیرشهر #توسعه_متوازن