مشاهده صفحه روبینو
دکتر محمد حسین روحی
🟣 DBA 🟣 دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی 《یک دهه تجربه و خدمات》 اگر دنبال پیشرفتی با من همراه شو 💎شرکت کارآفرینان الماس💎 سایت ➕️ اینماد MrRouhi.ir