مشاهده کانال پیام‌رسان مشاهده صفحه روبینو
شهاب مرادی
این، تنها کانال من در روبیکاست و سایر صفحات به اسم شهاب مرادی یا کلاس مجردها، فیک هستند. حسابم در #روبینو: https://rubika.ir/moradishahab کانال #کلاس_مجردها: https://rubika.ir/kelasemojarradha سایر حساب هایم در سکوهای مختلف: https://zil.ink/moradishahab