مشاهده کانال
️میس اتیکت| آموزش آداب و اتیکت
⚜️ان العزه لله جمیعا⚜️ اتیکت یعنی «ایجاد حس خوب و اثر مثبت در زندگی یکدیگر» پس با ما همراه باشيد تا اتيكت، آداب معاشرت و رفتار حرفه ای را بياموزيد وبسایت ما: Etiquetteland.com آیدی پشتیبانی: @etisupport اطلاعات بیشتر: https://zil.ink/missetiquette