مشاهده کانال
مسیر اقتصاد
رسانه تصمیم سازان اقتصاد ایران سایت: masireqtesad.ir بله: ble.ir/masireqtesad تلگرام: t.me/masireqtesad ایتا: eitaa.com/masireqtesad روبیکا: rubika.ir/masireqtesad توییتر: twitter.com/masireqtesad اینستاگرام: instagram.com/masireqtesad پیشنهادات و انتقادات: @mirhadi_r