مشاهده کانال پیام‌رسان
مرکز علمی تربیتی شهاب
نخبه ها پیش ما هستند... مرکز هوشمند شهاب(شناسایی و هدایت استعدادهای بسیج دانش آموزی) تلفن مجموعه : 02166869270 سایت: /www.shahab-azmoon.ir ارتباطات: @ad_montazer