مشاهده کانال
🈵 manga_city ㊙️
⁦⁩⁦🇮🇷⁩ آیدی مدیر: 🆔 @mojtabamot صفحه ی روبینیوی تیم ترجمه https://rubika.ir/Manga_city_MRS ⁦🈷️⁩_-_.🈷️⁩ پست های کانال و محتویات کانال اصلی @manga_city_baner