مشاهده کانال
#کمپین هواداران دکتر مهدی صیاد شیرازی #
کانال هواداران دکتر مهدی صیاد شیرازی #نسل_نو_راه نو_امید نو_تدبیرنو_جهش نو_ بامدیریت دکترمهدی صیاد شیرازی دکترا روابط امور بین الملل علوم سیاسی دانشگاه علامه و استاد و هیت علمی دانشگاه و پژوهشگر و تحلیل گر مسایل سیاسی و خاورمیانه ....