مشاهده کانال پیام‌رسان
کانون مداحان
کانون مداحان و شاعران استان اصفهان مراکز آموزش مداحی وخیریه فرهنگی ذاکرین امام حسین(ع) سامانه پیامک:3000865555 که این سامانه شرعا فقط مخصوص مداحان وشاعران اصفهان بوده که برادران مداح با ارسال یک یاعلی و خواهران مداح باارسال یک یازهرا شماره خودراثبت..