مشاهده کانال
❁ڪانال ﺮسمی ڪﺮمانشاه❃ کرمانشاه kermanshah
به کانال رسمی #کرمانشاه خوش امدید. [💔منبع کلیپ های کردی،لکی ولری درروبیکا🖤] تاسیس=2\3\1400 #تمام.کانال.های.مشابه.فیک.است⛔️ #آمار3000شارژ50تومانی‌میزارم #روبینوکانال‌فالوشه♥️✨ #اسکی‌برای‌حیوانات‌آزاد🙌 آیدی مدیربرای انتقادات وتبادلات🔻🔻 Muder=@lak_k19 Admin=@zangisheie ¹⁰⁰⁰✈️✈️✈️²⁰⁰⁰