مشاهده کانال پیام‌رسان
پویش ملی «کتاب دستت چیه؟!»
ویدیوی معرفی کتاب بساز و به راحتی در پویش ما شرکت کن! و خب مطمئناً جایزه هم داره دیگه! پس بیا زودتر از این‌جا شروع کنیم! www.ketabdc.ir چون تا ۲۱ آذرماه بیشتر وقت نداریم!