مشاهده کانال پیام‌رسان
ادوات کشاورزی کاوش کشاورز
تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی پشت تراکتوری باغی جهت خاکورزی: کانالکن، گریدر، نهرکن، مرزبند، زیرشکن، رتیواتور، گاوآهن، چاله کن لینک دعوت : rubika.ir/kavoshkeshavarzz