عضویت در گروه
آستان مهر مشهد
مرکز مشاوره آستان مهر با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج ا ا مرکز مشاوره ارغنون با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی http://www.astanmehr.com ثبت نام کارگاه: 09392296778 09154882700 هماهنگی مشاوره : 09150732750 حدفاصل دانشجو۱۸ و ۲۰ پلاک ۲۳۰