عضویت در گروه
ورزش های آبی ج.ا.ا (فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو)
اطلاع رسانی دوره های مربیگری، داوری، کلینیک، بازآموزی و.... در رشته های شنا، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آب و دوره های مدیریت اماکن آبی و استخرها ، تست های ۴شنا و ازمون های ورودی و... این کانال زیر نظر کمیته آموزش ورزش های ابی ج.ا.ا(فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو) میباشد.