عضویت در گروه
فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو
اطلاع رسانی دوره های مربیگری، داوری، کلینیک، بازآموزی و.... در رشته های شنا، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آب و دوره های مدیریت اماکن آبی و استخرها ، تست های ۴شنا و ازمون های ورودی و... این کانال زیر نظر کمیته آموزش فدراسیون میباشد.