عضویت در گروه
گپ درخواست رمان
تبلیغ ممنوع بات حذف میکنه🚫 چت خارج از موضوع گپ ممنوع🚫 تبادل رمان ممنوع🚫 ❌جمعه ها گپ‌تعطیله❌ گپ از همه ساعات بازه درخواست هاتونو بدین تبلغ نکنید شب درخواستاتونو میزاریم چنل فقط گپ پیوی ادمین ها نرید چون جواب داده نمیشه): @sraie_roman لینک چنلمونه