عضویت در کانال
مفتک ( نرخ  فرا  زمینی )
مفتک کارآفرینی باایده‌های نو راه‌اندازی شغل بدون سرمایه خاص و تضمین در شروع برای مرجوع کالا کارگروه تولیدی به ارمغان آوردن قیمت واقعی در مقابل نرخ‌های کاذب مغازه‌ها با هدف ایجاد ۵۰ هزار شغل در ایران دارای سوابق درخشانی همچون بنیانگذاری همه چی ۲۰۰۰ تومان سابق زیر نظر آقای اصغر شفی زاده قهرمان ملی